Retningslinjer

Formålet med aktivitetkalenderen er at innbyggere, besøkende og pressen raskt skal kunne finne ut av hva som skjer av små og store arrangementer og aktiviteter innen kultur, idrett, frivillighet og friluftsliv som er åpne for alle i Asker.

Åndsverkloven: Det skal kun benyttes bilder du har rettigheter til, med mindre det er spesifisert ettertrykkelig at det er til fri bruk. Personopplysningsloven: Benytter du bilde av mennesker, må du ha  gyldig samtykke til publisering.

Alle arrangementer/aktiviteter må sendes inn til godkjenning før de publiseres.  Bilder med tekst eller logo godkjennes ikke. Aktiv i Asker forbeholder seg retten til å avvise arrangementer.