Fysisk aktivitet gir energi og glede

Musikk inkluderer og inspirerer

Energi, glede og mestringsfølelse

Den aller største rikdom er god helse

Kunnskap gir trygghet