AIR Forum

Nye Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum onsdag 6. mars i auditoriet i ROS Arena på Spikkestad.

Tema er:
– Budsjett 2020
– Aktive Lokalsamfunn
– LAM midler
– Idrettsnettverk

Vi oppfordrer til bred deltagelse fra representanter fra idrettslagene.

Vi diskuterer::
AIRs hovedmomenter til innspill til nye Asker kommunes budsjett 2020

Aktive lokalsamfunn – arbeid for å synliggjøre idrettens aktiviteter, samfunnsengasjement og samarbeid mellom frivillighet og offentlighet

Forslag endring av LAM kriterier

Etablering av idrettsnettverk på tvers av kommunegrenser. Nettverkene arbeider i grupper og diskuterer idrettens fremtid i nye Asker, som del av våre felles anleggsplaner

Bilde av logoen til Asker idrettsråd på beachflagg ved Jansløkka skole

Vi diskuterer::
AIRs hovedmomenter til innspill til nye Asker kommunes budsjett 2020

Aktive lokalsamfunn – arbeid for å synliggjøre idrettens aktiviteter, samfunnsengasjement og samarbeid mellom frivillighet og offentlighet

Forslag endring av LAM kriterier

Etablering av idrettsnettverk på tvers av kommunegrenser. Nettverkene arbeider i grupper og diskuterer idrettens fremtid i nye Asker, som del av våre felles anleggsplaner

Gratis arrangement

ROS Arena Kart markør Ovnerudveien 1, 3430 Spikkestad
Del ditt arrangement