Allmøte

Brukerrådets allmøte med valg av medlem

Brukerrådets viktigste oppgaver er å være med å utvikle og sikre et godt tjenestetilbud til brukerne. Rådets medlemmer kan ta opp saker på eget initiativ eller etter anmodning /ønske fra brukerne.

Valg av brukerråd og valgkomité skjer på brukerrådets allmøte innen utgangen av mars hvert år.

Blomstrende tre

Brukerrådets viktigste oppgaver er å være med å utvikle og sikre et godt tjenestetilbud til brukerne. Rådets medlemmer kan ta opp saker på eget initiativ eller etter anmodning /ønske fra brukerne.

Valg av brukerråd og valgkomité skjer på brukerrådets allmøte innen utgangen av mars hvert år.

Gratis arrangement

Holmen seniorsenter Kart markør Vogellund 6, Holmen senter 4.etg, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement