ALZHEIMERDAGEN 2019 i Asker kulturhus

Torsdag 19. september fra kl. 18.30 til kl. 20.30. Arrangementet er åpent og gratis for alle. Ingen påmelding, det er bare å komme!

Tema: Å leve med demens
• Demens og forebyggende tiltak
v/ Knut Engedal professor emeritus og seniorforsker i Aldring og helse

• Presentasjon av Leon Jarners Minnefond v/Harry Sam Selikowitz tannlege, Dr.Odont og nevø av Leon Jarner

• Status for kurerende behandling
v/ Anne Rita Øksengård forskningssjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen

• Oppfølging etter demens diagnosen i Asker
v/ Anne-Karin Frisk demensrådgiver i Asker kommune

• Evaluering av det nasjonale prosjektet om oppfølging
v/ Øyvind Kirkevold professor og assisterende forskningssjef i Aldring og helse

• Hvilken rolle kan Innbyggertorg ha for personer med demens og deres pårørende?
v/ Kristin Marie Felde direktør for medborgerskap i Asker kommune

• Hva kan jeg som politiker ta med meg videre fra dette som har kommet fram i dag? v/ politiker i helse og omsorgskomiteen Cecilie Lindgren

Demens

Tema: Å leve med demens
• Demens og forebyggende tiltak
v/ Knut Engedal professor emeritus og seniorforsker i Aldring og helse

• Presentasjon av Leon Jarners Minnefond v/Harry Sam Selikowitz tannlege, Dr.Odont og nevø av Leon Jarner

• Status for kurerende behandling
v/ Anne Rita Øksengård forskningssjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen

• Oppfølging etter demens diagnosen i Asker
v/ Anne-Karin Frisk demensrådgiver i Asker kommune

• Evaluering av det nasjonale prosjektet om oppfølging
v/ Øyvind Kirkevold professor og assisterende forskningssjef i Aldring og helse

• Hvilken rolle kan Innbyggertorg ha for personer med demens og deres pårørende?
v/ Kristin Marie Felde direktør for medborgerskap i Asker kommune

• Hva kan jeg som politiker ta med meg videre fra dette som har kommet fram i dag? v/ politiker i helse og omsorgskomiteen Cecilie Lindgren

Gratis arrangement

Multisalen, Asker kulturhus Kart markør Strøket 15A, 1383 Asker
Del ditt arrangement