Alzheimerdagen

Med et variert og inspirerende program ønsker vi å sette fokus på hvordan livet skal kunne leves med kvalitet og verdighet også når man har fått en demenssykdom.

Arrangør er Asker demensforening, NaKuHel og Demensteamet Asker Kommune

Demensrådgiver i Asker kommune Anne-Karin Frisk, ønsker velkommen
Hovedforedrag ved Ph.D. Signe Tretteteig
«Livskvalitet og verdighet med demenssykdom»
Torleiv Rognum, leder av Helse- og sosialkomiteen
om Asker som demensvennlig kommune
Paneldebatt med innledende appeller
Deltagere:
Torleiv Rognum, leder av Helse- og sosialkomiteen Asker kommune
Kirsten Koht, leder av Eldrerådet i Asker kommune
Meera Grepp, kommuneoverlege , Asker kommune
en pårørende
Wenche Størseth, fylkesleder Nasjonalforeningen for folkehelsen
Debatten ledes av Kari Midtbø Kristiansen
daglig leder i Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste
Kulturinnslag ved Hans Brovold.

de som glemmer

Demensrådgiver i Asker kommune Anne-Karin Frisk, ønsker velkommen
Hovedforedrag ved Ph.D. Signe Tretteteig
«Livskvalitet og verdighet med demenssykdom»
Torleiv Rognum, leder av Helse- og sosialkomiteen
om Asker som demensvennlig kommune
Paneldebatt med innledende appeller
Deltagere:
Torleiv Rognum, leder av Helse- og sosialkomiteen Asker kommune
Kirsten Koht, leder av Eldrerådet i Asker kommune
Meera Grepp, kommuneoverlege , Asker kommune
en pårørende
Wenche Størseth, fylkesleder Nasjonalforeningen for folkehelsen
Debatten ledes av Kari Midtbø Kristiansen
daglig leder i Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste
Kulturinnslag ved Hans Brovold.

Gratis arrangement

NaKuHel Asker Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement