Åpent foredrag

Foredragsrekken for 2020 fortsetter med en panelsamtale om kunst og byutvikling, med Tor Arne Midtbø, Jan Christensen og Thale Fastvold.
Moderator: Anne Siv Falkenberg Pedersen.

Hvorfor skal vi egentlig ha kunst på offentlige steder? Hva er det personer med kunstfaglig bakgrunn kan bidra med i en byutviklingsprosess? Hva er utfordringene med å lage kunst i offentlig rom, sett fra kunstnernes side? Og hvordan ivaretas brukerperspektivet? Dette er noen av spørsmålene vi vil komme inn på i denne samtalen. Forhåpentlig får vi noen tanker om hvordan kunst kan bidra til utviklingen i nye Asker kommune.

Litt om paneldeltakerne:
Tor Arne Midtbø er kommuneplansjef i Asker kommune, med stor innflytelse på stedsutvikling i området. Tidligere erfaring som bl.a. kommunearkitekt og arealplanlegger.

Jan Christensen er billedkunstner med internasjonal utstillingsvirksomhet og kuratorpraksis. Siden 2012 har han gjennomført en lang rekke kunstprosjekter i offentlig sammenheng sammen med kunstneren Marius Dahl.

Thale Fastvold er kunstner, kurator og kunstkonsulent. Hennes kuratoriske virke dreier seg i hovedsak om kunstprosjekter i offentlige rom, eksempelvis et større kunstprosjekt i Fleischerparken som åpner 2020.

Samtalen er gratis og åpen for alle. Velkommen!

Arrangør:

Asker kunstfagskole og Trafo Kunsthall

Kontakt oss

Transformer
Trafo Kunsthall Kart markør Lensmannslia 60, 1386 Asker
Del ditt arrangement