Åpent møte med rådmannen i Asker

«Nærmiljøet i Nye Asker – Hvordan vil ny kommune påvirke oss lokalt?»

Rådmann Lars Bjerke kommer til Borgen innbyggertorg for å orientere om planer og dele sine tanker om Nye Asker 2020. Det blir også tid for spørsmål og refleksjoner underveis.
Kafe KIME er åpen.

Velkommen!

Lars Bjerke

Rådmann Lars Bjerke kommer til Borgen innbyggertorg for å orientere om planer og dele sine tanker om Nye Asker 2020. Det blir også tid for spørsmål og refleksjoner underveis.
Kafe KIME er åpen.

Velkommen!

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement