Åpent møte om Nansentunet, Sigrun Nansen og rehabilitering

Asker kommune er i ferd med å etablere en fribyordning for forfulgte forfattere, og har rehabilitert en bygning på Nansentunet på Håkavik til formålet.
– Terje Lindberg, komiteleder teknikk, kultur og fritid, vil berette om saksbehandlingen.
– Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester, vil berette om rehabiliteringen.
– Sonia Jensen, forfatter og journalist, vil berette om Nansentunet og Sigrun Nansen.
– Harald Bøckman vil lede en samtale med Lilleba og Geir Børresen, som i mange år bodde på Nansentunet. Samarrangement med Asker bibliotek.
Arrangementet finner sted på Oslofjordmuseet.

– Terje Lindberg, komiteleder teknikk, kultur og fritid, vil berette om saksbehandlingen.
– Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester, vil berette om rehabiliteringen.
– Sonia Jensen, forfatter og journalist, vil berette om Nansentunet og Sigrun Nansen.
– Harald Bøckman vil lede en samtale med Lilleba og Geir Børresen, som i mange år bodde på Nansentunet. Samarrangement med Asker bibliotek.
Arrangementet finner sted på Oslofjordmuseet.

– Terje Lindberg, komiteleder teknikk, kultur og fritid, vil berette om saksbehandlingen.
– Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester, vil berette om rehabiliteringen.
– Sonia Jensen, forfatter og journalist, vil berette om Nansentunet og Sigrun Nansen.
– Harald Bøckman vil lede en samtale med Lilleba og Geir Børresen, som i mange år bodde på Nansentunet. Samarrangement med Asker bibliotek.
Arrangementet finner sted på Oslofjordmuseet.

Gratis arrangement

Oslofjordmuseet Kart markør Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen
Del ditt arrangement