Askeladden turorientering

Velkommen til Askeladden turorientering 2019
Vi er landets eldste, og kanskje landets største turorientering, med tanke på antall kart og poster. I 2018 toppet vi også norgesrankingen på turorientering.no med flest antall brukere (540) og flest antall registrerte klipp (39686)! Med Høstjakta og Ski-o-ladden har vi poster ute gjennom alle årets 12 måneder.

I 2019 er det hele 13 kart i tur-o-konvolutten, med 200 poster!

Askeladden turorientering gir deg muligheter for målrettede turer i skog, nærområder og bebyggelse hver dag gjennom hele året.
Deltagerkonvolutt koster 400,- og gir tilgang på 200 poster. Flere personer kan dele en pose, hvis man ønsker!

Askeladden

Askeladden turorientering gir deg muligheter for målrettede turer i skog, nærområder og bebyggelse hver dag gjennom hele året.
Deltagerkonvolutt koster 400,- og gir tilgang på 200 poster. Flere personer kan dele en pose, hvis man ønsker!

Billetter

Pris
  • : kr 400,-
Føyka, Asker stadion Kart markør Kirkeveien 221, 1383 Asker
Del ditt arrangement