Askerkonferansen 2018

Går du på videregående og bor i Asker, Hurum eller Røyken? Da vil vi ha deg med på Askerkonferansen!

Vi vil ha deg med på Askerkonferansen for å utvikle den nye kommunen. Her får du muligheten til å gi dine innspill til hvordan nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn – her kan du være med å forme den nye kommunen.
Konferansen handler om nye Asker og hvordan vi lokalt kan bidra til å løse de globale utfordringene. Muligheter og løsninger vi ser i nye Asker kan ha overføringsverdi til andre land og regioner. Derfor samarbeider vi med FN-organisasjonen UN Habitat.
Konferansen er i Asker rådhus på dagtid 24. oktober 2018. Deltakelse i konferansen gir rett til fravær fra skolen.
Søknadsfrist er 30. september 2018. Påmelding via nettsidene til nye Asker kommune: https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/askerkonferansen/

Ungdom ønsker velkommen til Askerkonferansen 2018

Vi vil ha deg med på Askerkonferansen for å utvikle den nye kommunen. Her får du muligheten til å gi dine innspill til hvordan nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn – her kan du være med å forme den nye kommunen.
Konferansen handler om nye Asker og hvordan vi lokalt kan bidra til å løse de globale utfordringene. Muligheter og løsninger vi ser i nye Asker kan ha overføringsverdi til andre land og regioner. Derfor samarbeider vi med FN-organisasjonen UN Habitat.
Konferansen er i Asker rådhus på dagtid 24. oktober 2018. Deltakelse i konferansen gir rett til fravær fra skolen.
Søknadsfrist er 30. september 2018. Påmelding via nettsidene til nye Asker kommune: https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/askerkonferansen/

Gratis arrangement

Asker rådhus Kart markør Knud Askers vei 25, 1384 Asker
Del ditt arrangement