«Back in the Ring» – Seminar

«Back in the ring» begynte som et prøveprosjekt i 2013 for å utforske om yoga kunne hjelpe rusavhengige til å forbedre sine liv. Det har nå blitt et landsomfattende prosjekt som samarbeider med rusomsorgen i 14 byer rundt om i landet hvor de tilbyr ukentlige yogaklasser, aktiviteter, fordypning og hjelp til utdannelse.

Dette 3- timers seminaret vil gi en kort innføring i prosjektet, beskrive hvilke metoder vi bruker og støtter oss til, våre erfaringer så langt og en kort introduksjonsklasse. Tidligere deltakere har nå blitt yogalærere og helt rusfrie vil dele med seg om sin egen reise og fortelle hva som har hjulpet de å bygge opp bedre helse, ta større ansvar og bidra til et fellesskap.
BITR begynte på frivillig basis i 2013, men får nå støtte fra Helsedirektoratet. Hovedfokuset til BITR er å hjelpe mennesker å finne tilbake til meningen med livet; sunn helse, større sinnsro, klarhet, empati, fellesskap, ansvar og selvinnsikt. Vår erfaring er at rusavhengige egentlig lengter etter å bidra og bli en bedre utgave av seg selv. Men de destruktive mønstrene de har bygget opp gjennom år med rusmisbruk er vanskelig å bryte uten gode verktøy, god veiledning og et godt fellesskap å støtte seg til.

Harri Hakonarson

Dette 3- timers seminaret vil gi en kort innføring i prosjektet, beskrive hvilke metoder vi bruker og støtter oss til, våre erfaringer så langt og en kort introduksjonsklasse. Tidligere deltakere har nå blitt yogalærere og helt rusfrie vil dele med seg om sin egen reise og fortelle hva som har hjulpet de å bygge opp bedre helse, ta større ansvar og bidra til et fellesskap.
BITR begynte på frivillig basis i 2013, men får nå støtte fra Helsedirektoratet. Hovedfokuset til BITR er å hjelpe mennesker å finne tilbake til meningen med livet; sunn helse, større sinnsro, klarhet, empati, fellesskap, ansvar og selvinnsikt. Vår erfaring er at rusavhengige egentlig lengter etter å bidra og bli en bedre utgave av seg selv. Men de destruktive mønstrene de har bygget opp gjennom år med rusmisbruk er vanskelig å bryte uten gode verktøy, god veiledning og et godt fellesskap å støtte seg til.

Gratis arrangement

Asker kulturhus Kart markør Strøket 15A, 1383 Asker
Del ditt arrangement