Back in the ring – Yogatimer

Kom som du er! «Back in the ring» er et tilbud for alle de som ønsker å gjøre comeback i livet. Vi henvender oss til alle dere som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen og ta tak i livene deres. Yogatimen er gratis og det krever ingen påmelding. Timen er åpen for alle, og krever ingen forkunnskaper om yoga. Harri og Tina holder Back in the ring – yogatimene i Asker. Velkommen!

«Yoga kan hjelpe mot psykiske plager og/eller rusproblematikk. Et fagutviklingsprosjekt ved Klinikk for psykisk helse og rus, I Vestre Viken har dette vist så gode resultater at det blir et fast tilbud. Grunnen til at vi startet prosjektet, var at vi ønsket å utvide den ikke-medikamentelle delen av behandlingstilbudet vårt», sier Nymoen. «Pasienter som sliter psykisk har ofte problemer med å takle stress og regulere følelser. Igjennom yogaøvelser lærer man teknikker for selv å skape indre ro og å være tilstede i øyeblikket. Dette er forutsetninger for stressmestring og for å komme i kontakt med egne følelser. Forskning viser at yoga har spesielt stor effekt mot depresjon. En sentral utfordring for deprimerte pasienter er nettopp tankekjør som innebærer lite oppmerksomt nærvær.
-Deprimerte har også ofte angst og høyt stressnivå. Yoga har også vist en effekt også mot flere andre psykiske lidelser», sier Nymoen fra Vestre Viken.

Arrangør:

Tina Ørbeck-Nilssen

Kontakt oss

BITR

«Yoga kan hjelpe mot psykiske plager og/eller rusproblematikk. Et fagutviklingsprosjekt ved Klinikk for psykisk helse og rus, I Vestre Viken har dette vist så gode resultater at det blir et fast tilbud. Grunnen til at vi startet prosjektet, var at vi ønsket å utvide den ikke-medikamentelle delen av behandlingstilbudet vårt», sier Nymoen. «Pasienter som sliter psykisk har ofte problemer med å takle stress og regulere følelser. Igjennom yogaøvelser lærer man teknikker for selv å skape indre ro og å være tilstede i øyeblikket. Dette er forutsetninger for stressmestring og for å komme i kontakt med egne følelser. Forskning viser at yoga har spesielt stor effekt mot depresjon. En sentral utfordring for deprimerte pasienter er nettopp tankekjør som innebærer lite oppmerksomt nærvær.
-Deprimerte har også ofte angst og høyt stressnivå. Yoga har også vist en effekt også mot flere andre psykiske lidelser», sier Nymoen fra Vestre Viken.

Gratis arrangement

Yogafellesskapet, Asker sentrum Kart markør Knud Askers vei 26B, 1383 Asker
Del ditt arrangement