Back in the ring

En god yogapraksis setter søkelys på det å være menneske og forsøker å vekke den fysiske og psykiske livskvalitet. Det handler om å møte seg selv, kjenne sine utfordringer og begrensninger, og gradvis lære seg bygge opp positive handlingsmønstre. Primært bygger selve praksisen på fysiske øvelser der man blir bevist om underliggende spenninger i kropp og sin. Etter som kroppen blir sterkere og fri fra ubalanser, vil det mentale aspektet av yoga gjøre seg gjeldende som gir økt fokus, konsentrasjon og større tilstedeværelse. Yoga bygger også på etiske og moralske prinsipper der man lærer seg ta ansvar for seg selv, sine handlinger og sitt nærmiljø.

Velkommen til gratis Yogaklasse hos Yogafellesskapet i Asker Sentrum hver fredag 16.30-17.45.
Back in the ring er et tilbud for alle de som ønsker å gjøre comeback i livet. Vi henvender oss til alle dere som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen og ta tak i livene deres.

Velkommen til gratis Yogaklasse hos Yogafellesskapet i Asker Sentrum hver fredag 16.30-17.45.
Back in the ring er et tilbud for alle de som ønsker å gjøre comeback i livet. Vi henvender oss til alle dere som har gått på noen smeller, men ønsker å rette opp kursen og ta tak i livene deres.

Gratis arrangement

Yogafellesskapet, Asker sentrum Kart markør Knud Askers vei 26B, 1383 Asker
Del ditt arrangement