Barn som pårørende

Hva betyr det å være barn som pårørende, hva trenger barn når det skjer noe i familien og hvordan kan vi voksne ivareta barn på best mulig måte? Psykiater Anne Kristine Bergem vil snakke om temaet barn som pårørende.

Hvert år opplever mange barn i Norge at en i familien blir syk, dør, kommer i fengsel eller ruser seg. Når barn opplever slike livshendelser, sier vi at de er barn som pårørende. Barn som er pårørende trenger å bli sett og ivaretatt av de voksne rundt seg. De trenger informasjon og involvering i det som skjer.

Anne Kristine Bergem er psykiater og førstelektor ved OsloMet. Hun har i mange år hatt et stort engasjement for barn som er pårørende, og har skrevet flere bøker om temaet. 19. september vil Anne Kristine snakke om hva det betyr å være barn som pårørende, hva barn trenger når det skjer noe i familien og hvordan vi voksne kan ivareta barn på best mulig måte.

Anne Kristine Bergem

Hvert år opplever mange barn i Norge at en i familien blir syk, dør, kommer i fengsel eller ruser seg. Når barn opplever slike livshendelser, sier vi at de er barn som pårørende. Barn som er pårørende trenger å bli sett og ivaretatt av de voksne rundt seg. De trenger informasjon og involvering i det som skjer.

Anne Kristine Bergem er psykiater og førstelektor ved OsloMet. Hun har i mange år hatt et stort engasjement for barn som er pårørende, og har skrevet flere bøker om temaet. 19. september vil Anne Kristine snakke om hva det betyr å være barn som pårørende, hva barn trenger når det skjer noe i familien og hvordan vi voksne kan ivareta barn på best mulig måte.

Gratis arrangement

Asker bibliotek Kart markør Strøket 15A, 1383 Asker
Del ditt arrangement