Bevegelsesgruppe

Bevegelsegruppe for deg mellom 18-67 år med langvarige helseplager

Sliter du med langvarige helseplager? Bli med i vår bevegelsesgruppe, og få kroppen i gang med enkle øvelser mot stivhet, smerter og stressreaksjoner.
Tilbudet er for deg som har sammensatte plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, stressreaksjoner, kronisk sykdom eller utbrenthet.
Bevegelsesgruppen er også for deg som vil lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer på en god måte.
Du trenger ingen forkunnskaper for å ha utbytte av timene.
Sted: Borgen Innbyggertorg, Søndre Borgen 11, Asker kommune
Tid: Åtte torsdager kl 13.00-14.00. Første gang 5. sept. Minus 3. okt (høstferie) Siste gang 31. okt
Målgruppe: Deg mellom 18-67 år som er yrkesaktiv/sykemeldt/delvis sykemeldt eller behov for å forebygge sykemelding.
Påmelding: Ring eller send e-post til Monica Slinning.
Telefon: 948 15 926, e-post: monica.slinning@asker.kommune.no
https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/opptrening-og-rehabilitering/fysioterapi-for-voksne/kurs-og-gruppetilbud-fra-fysioterapitjenesten/bevegelsesgruppe/

Bevegelsesgruppe med fysioterapeut

Sliter du med langvarige helseplager? Bli med i vår bevegelsesgruppe, og få kroppen i gang med enkle øvelser mot stivhet, smerter og stressreaksjoner.
Tilbudet er for deg som har sammensatte plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, stressreaksjoner, kronisk sykdom eller utbrenthet.
Bevegelsesgruppen er også for deg som vil lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer på en god måte.
Du trenger ingen forkunnskaper for å ha utbytte av timene.
Sted: Borgen Innbyggertorg, Søndre Borgen 11, Asker kommune
Tid: Åtte torsdager kl 13.00-14.00. Første gang 5. sept. Minus 3. okt (høstferie) Siste gang 31. okt
Målgruppe: Deg mellom 18-67 år som er yrkesaktiv/sykemeldt/delvis sykemeldt eller behov for å forebygge sykemelding.
Påmelding: Ring eller send e-post til Monica Slinning.
Telefon: 948 15 926, e-post: monica.slinning@asker.kommune.no
https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/opptrening-og-rehabilitering/fysioterapi-for-voksne/kurs-og-gruppetilbud-fra-fysioterapitjenesten/bevegelsesgruppe/

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement