Den nye hverdagen for eldre under koronapandemien

Det er en kjensgjerning at koronapandemien er særlig utfordrende for eldre, deres pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenesten som arbeider med eldre. Aleneboende eldre kan oppleve situasjonen som vanskelig og skremmende. Ikke minst er det grunn til å frykte at sosial isolasjon og ensomhet kan forsterke fysiske og psykiske helseplager. Derfor er det nødvendig med konstruktiv debatt og bevisstgjøring rundt tiltakene som er satt i verk; hva har fungert godt, og hva som eventuelt ikke var forenlig med en verdig og forsvarlig praksis.

Konferansen setter søkelyset på problemstillinger som er aktualisert under koronapandemien:
– Den sosiale hverdagen og livsvilkår for eldre generelt
– Hverdagen for eldre på sykehjem og omsorgsboliger, kontakt med pårørende
– En verdig og forsvarlig eldreomsorg – tilgang til gode helse- og spesialisttjenester.
Cecilie Lindgren (H), leder Utvalget for velferd i Asker ønsker velkommen, og vi har fått det nasjonale eldreombudet Bente Lund Jacobsen og professor ved UiO, Anne Kari Tolo Heggestad som innledere.
Etter deres innlegg blir det panel- og plenumsdebatt ledet av Petter Nome (tidl. NRK) med følgende panldeltakere:
Torbjørn Espelien (FrP), leder Hovedutvalg bistand og omsorg, Bærum kommune (bekreftet)
 Cecilie Lindgren (H), leder Utvalget for velferd, Asker kommune (bekreftet))
 Kjell Ole Heggland, Leder og k.styrerepr. Pensjonistpartiet Bærum (bekreftet)
 Torleiv Rognum, Krf, k.styrerepr.Asker (bekreftet)
 Ragnhild Male Hartviksen, k.styre repr Asker AP (bekreftet)
 Nina Margrethe Skjervik, hovedtillitsvalgt NSF, Asker kommune (bekreftet)
 Bjørn M. Johnsen, leder Fagforbundet Bærum kommune (bekreftet)
 Axel Wannag, Senior Norge Asker (bekreftet)

Arrangementet strømmes direkte via følgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=o8MVihKpqGs

 

Arrangør:

Senior Norge Asker og Bærum - Pensjonistuniversitetet

Kontakt oss


Notice: Undefined variable: statustext in /home/w189150/www/wp-content/themes/plainpress/single.php on line 71
Digital Kart markør ,
Del ditt arrangement