Det hellige – abstrakt eller konkret?

«Å finne Gud i kunsten» er overskriften over de tre møtene Kirkeakademiet i Asker arrangerer våren 2019. I det andre møtet vil arkitekt og professor Thomas Thiis-Evensen drøfte hvordan ‘det hellige’ har fått sitt uttrykk i arkitektur og annen kirkekunst gjennom tidene.

I sitt foredrag vil arkitekt Thomas Thiis-Evensen ta utgangspunkt i våre forestillinger om det hellige: er det noe konkret – noe vi kan ta på, eller er det noe som er eterisk og usynlig. Eller er det begge deler? Han vil vise hvordan menneskets forhold til det hellige kommer til uttrykk i kunst og arkitektur på høyst forskjellig måte gjennom tidene: «fra de himmelstormende katedralene over helgengravene i katolsk tid til nøkterne bedehus om ord og bønn i reformatorisk tid, og fra bysantinske mosaikker med svevende helgener, via barokkens skulpturer i voldsom ekstase til ungreformasjonens altertavler med bare skriftord i svart.»
Det blir samtale etter foredraget.

Fra Kjell Nupens utsmykking av Ansgarkapellet i Kristiansand

I sitt foredrag vil arkitekt Thomas Thiis-Evensen ta utgangspunkt i våre forestillinger om det hellige: er det noe konkret – noe vi kan ta på, eller er det noe som er eterisk og usynlig. Eller er det begge deler? Han vil vise hvordan menneskets forhold til det hellige kommer til uttrykk i kunst og arkitektur på høyst forskjellig måte gjennom tidene: «fra de himmelstormende katedralene over helgengravene i katolsk tid til nøkterne bedehus om ord og bønn i reformatorisk tid, og fra bysantinske mosaikker med svevende helgener, via barokkens skulpturer i voldsom ekstase til ungreformasjonens altertavler med bare skriftord i svart.»
Det blir samtale etter foredraget.

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement