Det Norske blåseensemble /G. Lysne/Michael Wollny

Michael Wollny er en prisbelønnet tysk jazz-pianist. Sammen Geir Lysne og Norsk blåseensemble, skal de fylle Asker kulturhus med blå toner. Geir Lysne er fra Asker og er dirigent for Norsk Blåseensemble.
Norsk blåseensemble består av 24 profesjonelle musikere med en sterk nasjonal og internsajonal resonans.

De seneste årene har Det Norske Blåseensemble gjort stor suksess i samarbeidet
med Michael Wollny og blant annet spilt en rekke fullsatte konserter på tyske scener.
Når Wollny fra høsten 2019 blir ensemblets «Artist i residence» for de neste to årene,
ønsker de å styrke sanntidskonseptet også på hjemmebane.
Det Norske Blåseensemble presenterer «Rules of Behaviour I»; den første i en
rekke av flere unike konsertopplevelser sammen med den prisvinnende tyske
pianisten og ensemblets «Artist i Residence», Michael Wollny. En konsert
komponert og fremført av 22 musikere – i sann tid.
Allerede i fosterlivet begynner læreprosessen vår. Lydene fra verden utenfor.
Stemmene. Pulsen. Varmen. Erfaringene vi gjør oss er styrt av det og de vi omgir
oss med. Så lagrer vi erfaringene som kognitive skjemaer i sinnet. Mentale tankekart
basert på opplevelser. Helt fra barnsbein. Vi tenker ikke en gang på det. Det bare
skjer.
Hva er så den indre stemmen når den snakker til oss – som fullt ut resonnerende
voksne? Er det innlærte tankemønstre eller helt nyfødte tanker? Hvis det er nyfødte
tanker; får de komme urørt ut? Uten filter, bånd og skjemaer? Hvis vi våger å følge
den indre stemmen – helt uten filter – hvordan blir den tatt imot? Vil omgivelsene
våge å lytte – helt uten filter?
Kanskje skiller den seg ut og blir stående alene. Uten gjenklang. Kanskje blir den til
inspirasjon og peiler ut en retning andre vil følge. Finner gjenklang i andres indre
stemme. Danner en flokk, slik fuglene beveger seg i formasjoner og mønstre. Som
hundrede selvstendige individer – og samtidig én dansende organisme på himmelen.
Én flyvende, fri enhet.
Fuglene kan ikke fly i enorme antall og samtidig unngå kollisjon uten medfødte
ferdigheter. Fuglene har flyveferdigheter og ekstraordinære kommunikasjonsevner.
Rules of behaviour fra naturens side. Slik overlever de. Slik skaper de det vakre. Slik
behersker de kunsten: å fly.
Menneskets rules of behaviour er kognitive skjemaer. Musikk kan være skjematisk.
Musikk kan være nyfødte og frie tanker.
tanker. I Det Norske Blåseensembles musikalske
kollektiv forsker de på at kognitivt skjematiske initiativ – eller helt frie tanker – kan
danne utgangspunktet for dansende musikalske organismer på himmelen.
Formasjoner som dukker opp som ut av intet og som tar retninger ingen kunne
forutse. Som blåser seg opp og trekker seg sammen, uten å skille ut små separate
grupper i periferien. Forblir én organisme. De forsker på å skape det ekstra vakre i
musikk du aldri før har hørt og aldri får høre igjen. Sanntidsmusikk. Komponert og
fremført i sann tid. Med flyveferdigheter via det teoretiske og skolerte – og med
ekstraordinære evner til kommunikasjon via øvelse. Og en stor dose mot.
Våger du å lytte? Våger du å fly?

Billetter fåes i døra eller ved å ringe 97521884

Norsk Blåseensemble

De seneste årene har Det Norske Blåseensemble gjort stor suksess i samarbeidet
med Michael Wollny og blant annet spilt en rekke fullsatte konserter på tyske scener.
Når Wollny fra høsten 2019 blir ensemblets «Artist i residence» for de neste to årene,
ønsker de å styrke sanntidskonseptet også på hjemmebane.
Det Norske Blåseensemble presenterer «Rules of Behaviour I»; den første i en
rekke av flere unike konsertopplevelser sammen med den prisvinnende tyske
pianisten og ensemblets «Artist i Residence», Michael Wollny. En konsert
komponert og fremført av 22 musikere – i sann tid.
Allerede i fosterlivet begynner læreprosessen vår. Lydene fra verden utenfor.
Stemmene. Pulsen. Varmen. Erfaringene vi gjør oss er styrt av det og de vi omgir
oss med. Så lagrer vi erfaringene som kognitive skjemaer i sinnet. Mentale tankekart
basert på opplevelser. Helt fra barnsbein. Vi tenker ikke en gang på det. Det bare
skjer.
Hva er så den indre stemmen når den snakker til oss – som fullt ut resonnerende
voksne? Er det innlærte tankemønstre eller helt nyfødte tanker? Hvis det er nyfødte
tanker; får de komme urørt ut? Uten filter, bånd og skjemaer? Hvis vi våger å følge
den indre stemmen – helt uten filter – hvordan blir den tatt imot? Vil omgivelsene
våge å lytte – helt uten filter?
Kanskje skiller den seg ut og blir stående alene. Uten gjenklang. Kanskje blir den til
inspirasjon og peiler ut en retning andre vil følge. Finner gjenklang i andres indre
stemme. Danner en flokk, slik fuglene beveger seg i formasjoner og mønstre. Som
hundrede selvstendige individer – og samtidig én dansende organisme på himmelen.
Én flyvende, fri enhet.
Fuglene kan ikke fly i enorme antall og samtidig unngå kollisjon uten medfødte
ferdigheter. Fuglene har flyveferdigheter og ekstraordinære kommunikasjonsevner.
Rules of behaviour fra naturens side. Slik overlever de. Slik skaper de det vakre. Slik
behersker de kunsten: å fly.
Menneskets rules of behaviour er kognitive skjemaer. Musikk kan være skjematisk.
Musikk kan være nyfødte og frie tanker.
tanker. I Det Norske Blåseensembles musikalske
kollektiv forsker de på at kognitivt skjematiske initiativ – eller helt frie tanker – kan
danne utgangspunktet for dansende musikalske organismer på himmelen.
Formasjoner som dukker opp som ut av intet og som tar retninger ingen kunne
forutse. Som blåser seg opp og trekker seg sammen, uten å skille ut små separate
grupper i periferien. Forblir én organisme. De forsker på å skape det ekstra vakre i
musikk du aldri før har hørt og aldri får høre igjen. Sanntidsmusikk. Komponert og
fremført i sann tid. Med flyveferdigheter via det teoretiske og skolerte – og med
ekstraordinære evner til kommunikasjon via øvelse. Og en stor dose mot.
Våger du å lytte? Våger du å fly?

Billetter fåes i døra eller ved å ringe 97521884

Billetter

Pris
  • Voksen: kr 250,-
Asker kirke Kart markør Kirkelia 7, 1384 Asker
Del ditt arrangement