Digitalisering – teknologi eller religion?

Matematiker Silvija Seres vil i sitt foredrag drøfte hvordan digitaliseringen på skremmende vis er blitt en religion som blant annet forandrer menneskenes selvbilde. Hvordan skal vi unngå å digitalisere oss selv, spør hun.

I vårens tre møter reiser Kirkeakademiet i Asker spørsmål knyttet til menneskets rolle i et samfunn der nye teknologier synes å kunne ta kontroll over oss. Bør vi være skeptiske til kunstig intelligens, algoritmer, nanoteknologi bobotikk og bioteknologi? Vi inviterer til å lære og reflektere for at vi som de unike skapningene vi er, skal kunne ta stilling til og styring over de muligheter vitenskapen byr på.

Arrangør:

Kirkeakademiet i Asker

Kontakt oss

Portrett av kveldens foredragsholder

I vårens tre møter reiser Kirkeakademiet i Asker spørsmål knyttet til menneskets rolle i et samfunn der nye teknologier synes å kunne ta kontroll over oss. Bør vi være skeptiske til kunstig intelligens, algoritmer, nanoteknologi bobotikk og bioteknologi? Vi inviterer til å lære og reflektere for at vi som de unike skapningene vi er, skal kunne ta stilling til og styring over de muligheter vitenskapen byr på.

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement