Elever med stort læringspotensiale?!

Evnerike barn: Hvem er de? Hvor står vi? Hva bør gjøres?

Jøsendalutvalget slo fast at: – Mange av disse elevene ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige utfordringer. Utvalget anbefaler en rekke tiltak som til sammen har som mål å gi elever med stort læringspotensial et bedre skoletilbud.

Noen få kommuner har satt i gang arbeidet med å bedre situasjonen, deriblant Asker. Hvordan komme videre?

ELEVER MED STORT
LÆRINGSPOTENSIALE – muligheter og utfordringer

ASKER, 12. mars kl. 19.30 – 21.00 Innbyggertorvet, Søndre Borgen 11

FOR: Foreldre, lærere, barnehagepedagoger, studenter.
Andre som jobber med barn i kommunale- og private institusjoner.

KOM OG MØT:

Lise Bjarkli:
Styremedlem og Konsulent i NKEB
Var med og startet, og var leder, for Lykkelige barns formidlingstjeneste – forløperen til NKEB. Har holdt en rekke foredrag om evnerike barn og også vært mangeårig foreldrekontakt i Lykkelige barn.

FOKUS:
Evnerike barn: Hvem er de? Hvor står vi? Hva bør gjøres?

Jøsendalutvalget slo fast at: – Mange av disse elevene ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige utfordringer. Utvalget anbefaler en rekke tiltak som til sammen har som mål å gi elever med stort læringspotensial et bedre skoletilbud.

Noen få kommuner har satt i gang arbeidet med å bedre situasjonen, deriblant Asker. Hvordan komme videre?

KONTAKTINFO:
Ieva Fredriksen ieva.fredriksen@nkeb.no, Telefon: 99 42 18 31

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn – i samarbeid med Lykkelige barn – nettverk for foreldre med evnerike barn

Elever med stort læringspotensiale?!

ELEVER MED STORT
LÆRINGSPOTENSIALE – muligheter og utfordringer

ASKER, 12. mars kl. 19.30 – 21.00 Innbyggertorvet, Søndre Borgen 11

FOR: Foreldre, lærere, barnehagepedagoger, studenter.
Andre som jobber med barn i kommunale- og private institusjoner.

KOM OG MØT:

Lise Bjarkli:
Styremedlem og Konsulent i NKEB
Var med og startet, og var leder, for Lykkelige barns formidlingstjeneste – forløperen til NKEB. Har holdt en rekke foredrag om evnerike barn og også vært mangeårig foreldrekontakt i Lykkelige barn.

FOKUS:
Evnerike barn: Hvem er de? Hvor står vi? Hva bør gjøres?

Jøsendalutvalget slo fast at: – Mange av disse elevene ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige utfordringer. Utvalget anbefaler en rekke tiltak som til sammen har som mål å gi elever med stort læringspotensial et bedre skoletilbud.

Noen få kommuner har satt i gang arbeidet med å bedre situasjonen, deriblant Asker. Hvordan komme videre?

KONTAKTINFO:
Ieva Fredriksen ieva.fredriksen@nkeb.no, Telefon: 99 42 18 31

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn – i samarbeid med Lykkelige barn – nettverk for foreldre med evnerike barn

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement