Engelsk kurs – konversasjon

Har du lyst til å bli bedre i engelsk, så bli med på engelsk kurs med Angela Gabrielsen på kulturhjørnet, på baksiden av Asker kulturhus.

Ønsker du å gjøre deg bedre forstått på engelsk? Engelsk kurset er et tilbud til voksne og senior som snakker/forstår litt engelsk, og som ønsker å bli enda bedre. Den holdes av Angela Gabrielsen. Du behøver ikke forberede deg.

Kontakt: frid.feyling@asker.kommune.no

Engelsk kurs

Ønsker du å gjøre deg bedre forstått på engelsk? Engelsk kurset er et tilbud til voksne og senior som snakker/forstår litt engelsk, og som ønsker å bli enda bedre. Den holdes av Angela Gabrielsen. Du behøver ikke forberede deg.

Kontakt: frid.feyling@asker.kommune.no

Billetter

Pris
  • Ordinær: kr 17,-
Asker innbyggertorg, Asker kulturhus Kart markør Kirkeveien 204, 1383 Asker
Del ditt arrangement