Felles innsats for et trygt ungdomsmiljø i Asker

Politiinspektør Erik Liaklev stasjonssjef i Asker politidistrikt vil holde foredrag om ungdomsutfordringene i Asker og Borgen. Hvilke forebyggende tiltak som er satt i gang og fremtidsplanene.

Politiinspektør Erik Liaklev stasjonssjef i Asker politidistrikt vil holde foredrag om ungdomsutfordringene i Asker og Borgen. Hvilke forebyggende tiltak som er satt i gang og fremtidsplanene.
Han vil ha med seg
Lars Sjøløkken som representerer Asker kommunes SLT – koordinator.
SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.
Representanter fra Kriminalitetsforebyggende enhet ved Asker Politistasjon
vil også delta.
Det er åpent for spørsmål

Møte er åpent for alle og avholdes på Innbyggertorget på Borgen
Det blir en enkel servering

Velkommen
Lions Club Borgen

Arrangør:

LIONS Borgen

Kontakt oss

Sammen for Borgen

Politiinspektør Erik Liaklev stasjonssjef i Asker politidistrikt vil holde foredrag om ungdomsutfordringene i Asker og Borgen. Hvilke forebyggende tiltak som er satt i gang og fremtidsplanene.
Han vil ha med seg
Lars Sjøløkken som representerer Asker kommunes SLT – koordinator.
SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.
Representanter fra Kriminalitetsforebyggende enhet ved Asker Politistasjon
vil også delta.
Det er åpent for spørsmål

Møte er åpent for alle og avholdes på Innbyggertorget på Borgen
Det blir en enkel servering

Velkommen
Lions Club Borgen

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement