Filosofisk kafé

Bli med på spennende filosofiske samtaler, der deltakerne selv foreslår diskusjonstemaer.

Bli med på spennende filosofiske samtaler! Morten Fastvold leder disse kafeene. Arrangementet vil vare et par timer, med en kort pause i midten.
Deltakerne foreslår selv diskusjonstemaer. Filosofen styrer så diskusjonen, og kan stille deltakerne spørsmål og komme med egne innspill.

Morten Fastvold er filosof og filosofisk praktiker, og har lang erfaring med å lede slike filosofiske samtaler.

Kaffekopper

Bli med på spennende filosofiske samtaler! Morten Fastvold leder disse kafeene. Arrangementet vil vare et par timer, med en kort pause i midten.
Deltakerne foreslår selv diskusjonstemaer. Filosofen styrer så diskusjonen, og kan stille deltakerne spørsmål og komme med egne innspill.

Morten Fastvold er filosof og filosofisk praktiker, og har lang erfaring med å lede slike filosofiske samtaler.

Gratis arrangement

Asker bibliotek Kart markør Strøket 15A, 1383 Asker
Del ditt arrangement