Five Shades of Sax med Edit Skattør

Five Shades of Sax med Edit Skattør vokal

Edit skattør (voc), Steinar Tamsfoss (as &cl), Christian Winches (as), Olaf Boberg (ts), Roar Gjelsnes (ts), Bjørn Petersen (bs & cl), Lars Erik Furu (p), Gunnar Nilsen (b), Jens Ivar Dagestad (dr)

Five Shades of Sax med Edit Skattør vokal

Edit skattør (voc), Steinar Tamsfoss (as &cl), Christian Winches (as), Olaf Boberg (ts), Roar Gjelsnes (ts), Bjørn Petersen (bs & cl), Lars Erik Furu (p), Gunnar Nilsen (b), Jens Ivar Dagestad (dr)

Five Shades of Sax

Five Shades of Sax med Edit Skattør vokal

Edit skattør (voc), Steinar Tamsfoss (as &cl), Christian Winches (as), Olaf Boberg (ts), Roar Gjelsnes (ts), Bjørn Petersen (bs & cl), Lars Erik Furu (p), Gunnar Nilsen (b), Jens Ivar Dagestad (dr)

Gratis arrangement

Lancelot Kart markør Torvveien 12C, 1383 Asker
Del ditt arrangement