FORBUDSTID OG SMUGLERVIRKSOMHET I OSLOFJORDEN

Fra 1917 til 1927 var det forbudt å selge brennevin i Norge, og dette forbudet resulterte i en utstrakt smuglervirksomhet – ikke minst i Oslofjorden. Færder fyr ble et knutepunkt hvor spriten ble hentet, og kreativiteten med hensyn til hvordan brennevinet skulle fraktes videre inn fjorden, var stor!

Forbudet førte til produksjon av blant annet et stort antall raske motorbåter, og var på sitt vis med på å prege utviklingen av motorbåtskrog. De 10 årene som forbudet varte, ble i det hele tatt et svært særpreget ti-år i Oslofjorden
Mange tjente seg søkkrike på smuglernæringen. Veterinærer skrev ut tusenvis av resepter på konjakk til hester og kuer. Kreativiteten for å omgå forbudet blomstret, og politi og tollvesen hadde travle tider. Man oppdaget at når noe ble forbudt, ble det ekstra attraktivt! Hva som førte frem til forbudet, og artige historier fra resultatet, blir fortalt av Knut Falla fra Ski Historielag.
Foredraget starter kl 1430, men vær tidlig ute for å sikre deg en vaffel i Smia før du tar plass.
NB! Parker gjerne på utfartsparkeringen

Jeg protesterer!

Forbudet førte til produksjon av blant annet et stort antall raske motorbåter, og var på sitt vis med på å prege utviklingen av motorbåtskrog. De 10 årene som forbudet varte, ble i det hele tatt et svært særpreget ti-år i Oslofjorden
Mange tjente seg søkkrike på smuglernæringen. Veterinærer skrev ut tusenvis av resepter på konjakk til hester og kuer. Kreativiteten for å omgå forbudet blomstret, og politi og tollvesen hadde travle tider. Man oppdaget at når noe ble forbudt, ble det ekstra attraktivt! Hva som førte frem til forbudet, og artige historier fra resultatet, blir fortalt av Knut Falla fra Ski Historielag.
Foredraget starter kl 1430, men vær tidlig ute for å sikre deg en vaffel i Smia før du tar plass.
NB! Parker gjerne på utfartsparkeringen

Gratis arrangement

Verkstedet, NaKuHel Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement