Forebyggende team – om trening

Valgene du tar for helsa di i dag har betydning for livskvaliteten din i fremtiden, sier ergoterapeut i Forebyggende team HVR Stine Skare-Eriksen.

Den tjenesten Forebyggende team HVR utfører retter seg mot innbyggere som strever med hverdagsaktiviteter eller har begynnende helseutfordringer.

– Målet med tjenesten er at du skal opprettholde fysisk, psykisk og sosial helse som har stor betydning for trivsel og velvære, sier ergoterapeuten.

Tjenesten innebærer rådgivning rundt utfordringer du opplever i din hverdag, praktisk veiledning og oppfølging. Veiledningen kan for eksempel dreie seg om hvordan du kan fortsette å leve et aktivt liv i arbeid og på sosiale arenaer, hvordan boligen din kan bli mer funksjonell, eller hvordan du kan håndtere rollen som pårørende. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, spesialsykepleier og hjelpepleier.

Den tjenesten Forebyggende team HVR utfører retter seg mot innbyggere som strever med hverdagsaktiviteter eller har begynnende helseutfordringer.

– Målet med tjenesten er at du skal opprettholde fysisk, psykisk og sosial helse som har stor betydning for trivsel og velvære, sier ergoterapeuten.

Tjenesten innebærer rådgivning rundt utfordringer du opplever i din hverdag, praktisk veiledning og oppfølging. Veiledningen kan for eksempel dreie seg om hvordan du kan fortsette å leve et aktivt liv i arbeid og på sosiale arenaer, hvordan boligen din kan bli mer funksjonell, eller hvordan du kan håndtere rollen som pårørende. Teamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, spesialsykepleier og hjelpepleier.

Gratis arrangement

Asker innbyggertorg, Asker kulturhus Kart markør Kirkeveien 204, 1383 Asker
Del ditt arrangement