Fra ord til inkludering

Nye Asker idrettsråd inviterer til AIR forum for å snakke om inkludering, økonomiske barrierer og aktive lokalsamfunn.

– Hva kan idretten selv gjøre for å gjøre det økonomisk overkommelig for alle
grupper å delta, og hva kan kommunen bidra med
– Hvordan kan vi sammen jobbe for å få flere med og unngå frafallet i idretten?

Nye Asker idrettsråd inviterer til AIR forum for å snakke om inkludering, økonomiske barrierer og aktive lokalsamfunn.

– Hva kan idretten selv gjøre for å gjøre det økonomisk overkommelig for alle
grupper å delta, og hva kan kommunen bidra med
– Hvordan kan vi sammen jobbe for å få flere med og unngå frafallet i idretten?

Til å innlede diskusjonen har vi invitert Nina Sørsdal, Mangfolds- og inkluderingsansvarlig i Asker Høyre og Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets (og idrettsråd). I tillegg vil våre egen Jorunn Horgen gi et innblikk i hvordan Asker idrettsråd arbeider med å skape best mulig samarbeid mellom frivilligheten og kommunen for å bidra til «idrettsglede for alle».

Verdien av folkehelsetiltak
v/Nina Sørsdal

Fra klasseskiller til økonomiske
barrierer v/Magne Brekke

Diskusjon

Askeridrettens bidrag til en mer
fysisk aktiv hverdag for flest mulig
v/Jorunn Horgen

Idrettsjente i t-skjorte med inskripsjon "idrettsglede for alle" på ulike språk.

Nye Asker idrettsråd inviterer til AIR forum for å snakke om inkludering, økonomiske barrierer og aktive lokalsamfunn.

– Hva kan idretten selv gjøre for å gjøre det økonomisk overkommelig for alle
grupper å delta, og hva kan kommunen bidra med
– Hvordan kan vi sammen jobbe for å få flere med og unngå frafallet i idretten?

Til å innlede diskusjonen har vi invitert Nina Sørsdal, Mangfolds- og inkluderingsansvarlig i Asker Høyre og Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets (og idrettsråd). I tillegg vil våre egen Jorunn Horgen gi et innblikk i hvordan Asker idrettsråd arbeider med å skape best mulig samarbeid mellom frivilligheten og kommunen for å bidra til «idrettsglede for alle».

Verdien av folkehelsetiltak
v/Nina Sørsdal

Fra klasseskiller til økonomiske
barrierer v/Magne Brekke

Diskusjon

Askeridrettens bidrag til en mer
fysisk aktiv hverdag for flest mulig
v/Jorunn Horgen

Gratis arrangement

Venskaben i Asker Kart markør Askerveien 41, 1384 Asker
Del ditt arrangement