Frihjelpen: Tilbud til fremmedspråklige

Frihjelpen er et tilbud for innvandrere og flyktninger som trenger bistand til å finne frem i byråkratiet

Tilbudet drives av Sidsel Knutsen som er tidligere sosionom. Hun kan blant annet bistå med:
– Kontakt med offentlige kontorer
– Forstå og svare på brev
– Hjelp til å fylle søknader og andre skjemaer
Eksempler: Søknad om bostøtte, sosialhjelp på NAV, fornyelse av søknad om oppholdstillatelse, klager, jobbsøknader, CV osv.
Frihjelpen holder til på Hasselbakken, og har normalt åpent torsdager mellom kl. 12.00 – 16.00.
NB: Pga. Covid-19 er det best at du bestiller time i forveien på: frihjelpen@asker.frivilligsentral.no

Arrangør:

Asker Frivilligsentral

Kontakt oss

Språktrening

Gratis arrangement

Hasselbakken, frivillighetens hus Kart markør Askerveien 47, 1384 Asker
Del ditt arrangement