Gjellebekk skanse – hele historien fra 1716

Trefningen ved Gjellebekk ble utkjempet under Karl XIIs første felttog i Norge i mars 1716. Dette var det lengste svenskekongen nådde under sin framrykning inn i Norge. De norske forsvarerne lagde en forsvarsstilling på veien mellom Christiania og Drammen, ikke bare for å stoppe svenskene, men også som en siste retrettsstilling der Norges skjebne skulle avgjøres.
SIV TOVE TANGERUD ANDERSSON har skrevet ny bok om trefningen ved Gjellebekk Skanse, og holder forerag på NaKuHel den 24. februar.

Etter rekonstruksjon av «Slaget på Gjellebekk» i 2016, har Siv Tove – på eget initiativ og på egen kostnad – skrevet og redigert de mange trådene om skansen. Historien strekker seg fra Ravnsborg til Gjellebekk. Det er aldri tidligere utgitt noen samlet fortelling om skansen, dens beliggenhet og betydning, ei heller om soldatenes opplevelser under Asker-oppholdet.
Etter foredraget blir det mulighet til å stille spørsmål og å kjøpe boka. Prisen er 349 (helst kontant).

Arrangør:

Lokalhistoriegruppen på NaKuHel

Kontakt oss

Svenskene angriper

Billetter

Pris
  • Ikke medlem: kr 50,-
Verkstedet, NaKuHel Kart markør Semsveien 168, 1384 Asker
Del ditt arrangement