Gry Stålsett om IDENTITET i Kirkeakademiet

Identitet kan knyttes til personlighet eller til vårt forhold til spesielle områder så som etnisitet, religiøsitet, politikk eller kultur. I alle tilfeller har identitet med verdier å gjøre. Noen verdivalg gjør vi for hele livet, andre holder bare en stund. I høstens møter vil vi utforske hvordan påvirkning fra omgivelsene påvirker vår identitet.

Psykolog Gry Stålsetts foredrag har tittelen «Når den ytre iscenesettelsen truer identiteten». Hun har i mer enn 20 år arbeidet med behandling og veiledning av personer som strever med egen identitetsopplevelse. I foredraget sitt vil hun blant annet komme inn på betydningen av et reflektert selvforhold. Hun vil også snakke om skam som samtidslidelse.
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle og det er fri adgang.
VELKOMMEN!

Psykolog Gry Stålsetts foredrag har tittelen «Når den ytre iscenesettelsen truer identiteten». Hun har i mer enn 20 år arbeidet med behandling og veiledning av personer som strever med egen identitetsopplevelse. I foredraget sitt vil hun blant annet komme inn på betydningen av et reflektert selvforhold. Hun vil også snakke om skam som samtidslidelse.
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle og det er fri adgang.
VELKOMMEN!

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement