Har Gud skiftet mening?

Kirkeakademiet i Asker arrangerer høsten 2019 tre møter under tittelen «Religion i brytningstider». Religionens rolle forandrer seg stadig, påvirket av andre samfunnsmessige endringer. Også kirkens synspunkter og arbeidsformer er annerledes i dag enn for bare noen få tiår siden. Noen av oss opplever disse forandringene som skremmende, andre ser dem som naturlige. I Kirkeakademiets tre temamøter i høst skal vi gå nærmere inn på hva forandringene består i, og undersøke hvilke roller religion og kirke har i vår tid.

Til seriens andre møter kommer tidligere prost, forsker Trond Bakkevig som har vært en markant stemme i norsk kirkeliv i mange tiår. I 2018 utgav han, sammen med Tomm Kristiansen som mange vil kjenne fra NRK, boken Da Gud skiftet mening. Forfatterne hevder at 1968 var et tidsskille både i samfunn og kirke. Den urettferdige fordeling av ressurser mellom fattige og rike land ble satt på dagsorden, rasismen i Det sørlige Afrika ble fokusert, det ble stilt spørsmål ved etablert samlivsetikk, og autoritet forble autoritet bare hvis den ble gitt en fornuftig begrunnelse. 1968 var innledning til femti år som forandret kirken. Denne utviklingen vil Bakkevig drøfte nærmere når han kommer til Kirkeakademiet i oktober. Spørsmålet som vil ligge under hans presentasjon, vil være om Gud egentlig har skiftet mening!
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Kirkeakademiet i Askers hovedarena

Til seriens andre møter kommer tidligere prost, forsker Trond Bakkevig som har vært en markant stemme i norsk kirkeliv i mange tiår. I 2018 utgav han, sammen med Tomm Kristiansen som mange vil kjenne fra NRK, boken Da Gud skiftet mening. Forfatterne hevder at 1968 var et tidsskille både i samfunn og kirke. Den urettferdige fordeling av ressurser mellom fattige og rike land ble satt på dagsorden, rasismen i Det sørlige Afrika ble fokusert, det ble stilt spørsmål ved etablert samlivsetikk, og autoritet forble autoritet bare hvis den ble gitt en fornuftig begrunnelse. 1968 var innledning til femti år som forandret kirken. Denne utviklingen vil Bakkevig drøfte nærmere når han kommer til Kirkeakademiet i oktober. Spørsmålet som vil ligge under hans presentasjon, vil være om Gud egentlig har skiftet mening!
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement