Harald Stanghelle om IDENTITET i Kirkeakademiet

Kirkeakademiet i Asker holder tre møter i Holmen kirke høsten 2018 under temaet «Identitet – hvem er jeg når alt rundt meg er i forandring?»
Identitet kan knyttes til personlighet eller til vårt forhold til spesielle områder så som etnisitet, religiøsitet, politikk eller kultur. I alle tilfeller har identitet med verdier å gjøre. Noen verdivalg gjør vi for hele livet, andre holder bare en stund. I høstens møter vil vi utforske hvordan påvirkning fra omgivelsene påvirker vår identitet.

Stanghelles foredrag har tittelen «Identitet som politisk markør». Han vil blant annet drøfte tre viktige spørsmål: Hvor mye betyr diskusjonen om norske verdier? Misbrukes identitet i den politiske debatten? Hva betyr identitet i Europa som stever med å finne seg selv?
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle og det er fri adgang.
VELKOMMEN!

Stanghelles foredrag har tittelen «Identitet som politisk markør». Han vil blant annet drøfte tre viktige spørsmål: Hvor mye betyr diskusjonen om norske verdier? Misbrukes identitet i den politiske debatten? Hva betyr identitet i Europa som stever med å finne seg selv?
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle og det er fri adgang.
VELKOMMEN!

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement