Helsekafe på Røyeknbadet

Helsekafe er et forebyggende og helsefremmende tiltak og møte sted som kan stimulere til en aktiv og meningsfull hverdag.

Vil du vite mer om hjerneslag?
Ca. 12.000 blir rammet av slag per år; vel 30 om dagen.
Leder av Norsk forening for slagrammede Drammen og omegn Svein Bugge Persson snakker om Hjerneslag: -Forebygging- virkning- rehabilitering og oppfølging etter hjemkomst.
Han vil sette søkelyset på: Forebygging av hjerneslag, Plutselig vanskelig å prate, smile og løfte :ring 113. Innlegget vil også legge vekt på den slagrammedes og pårørendes kontakt med den kommunale Helse, omsorg tjenesten når hverdagen skal organiseres ved hjemkomst.
I tillegg kommer logoped Randi Bjor Hognestad og utdyper hva kan en logoped gjøre etter et hjerneslag? Sammen med tverrfaglig team kan logopeden bidra til en helhetlig behandling som gjør at personen er bedre rustet til å møte hverdagen.
Velkommen!

Vil du vite mer om hjerneslag?
Ca. 12.000 blir rammet av slag per år; vel 30 om dagen.
Leder av Norsk forening for slagrammede Drammen og omegn Svein Bugge Persson snakker om Hjerneslag: -Forebygging- virkning- rehabilitering og oppfølging etter hjemkomst.
Han vil sette søkelyset på: Forebygging av hjerneslag, Plutselig vanskelig å prate, smile og løfte :ring 113. Innlegget vil også legge vekt på den slagrammedes og pårørendes kontakt med den kommunale Helse, omsorg tjenesten når hverdagen skal organiseres ved hjemkomst.
I tillegg kommer logoped Randi Bjor Hognestad og utdyper hva kan en logoped gjøre etter et hjerneslag? Sammen med tverrfaglig team kan logopeden bidra til en helhetlig behandling som gjør at personen er bedre rustet til å møte hverdagen.
Velkommen!

Gratis arrangement

Røykenbadet Kart markør Bassengveien 1, 3440 Røyken
Del ditt arrangement