Helsekafe

Helsekafe er et forebyggende og helsefremmende tiltak i regi av helsefremmende og forebyggende tjenester i Akser.
Tilbudet er gratis, med lett servering. For alle over 18 år
For mer informasjon ta kontakt med Anne Cecilie Strandslett-40902750 eller Svetlana Ssanova-40809756

Denne gangen er det kommunedirektør Lars Bjerke som er hovedgjest hos oss. Lars Bjerke skal snakke om aldersvennlig samfunn-Hva gjør vi i Akser?
Inkluderende og tilgjengelige nærmiljø er viktig for følelsen av tilhørighet og kan bedre helse og livskvalitet.
Det blir en lett servering, kaffe, te, mye prat og kanskje spennende diskusjoner.
Vel møtt!

Arrangør:

Helsefremmende og forebyggende tjenester i Akser

Kontakt oss

Helsekafe

Gratis arrangement

Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter Kart markør C. A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad
Del ditt arrangement