Historien om meg, og…

Lørdag 28. september kl. 14:00 ønsker vi velkommen
til åpning av utstillingen «Historien om meg, og…»
med tegninger av Stina Langlo Ørdal.
Utstillingen står til og med 27. oktober 2019

I utstillingen på Det Gule Huset presenterer Stina Langlo Ørdal sin historie fra et litteraturskaping-prosjekt gjennomført med elever fra Ila skole i Oslo. Tegningene er inspirert av barnas historier, deres tegninger og hennes møte med disse barna.

«Som illustratør jobber jeg i prosesser hvor tanker og ideer får et visuelt uttrykk.»

Det visuelle språket jobbes det lite med i den norske skolen. I barnas sfære er det visuelle uttrykket ofte ferdig visualisert.

Stina Langlo Ørdal ønsker at barn skal få muligheten til å fokusere på det visuelle uttrykket, nettopp fordi det er et eget «språk». Det å kunne leke, eksperimentere, finne ulike og nye former og uttrykk, å være i en prosess der de kan skape sin egen visuelle historie, med sitt eget uttrykk, anser hun som verdifullt.

Med dette som utgangspunkt har Stina i samarbeid med Kulturbyrået Mesén utviklet et prosjekt der barn jobber med visuell litteraturskaping. Gjennom en serie workshops blir de presentert for ulike kunstnere som engasjerer barna i sine prosesser. Deretter tegner barna sin historie, sannhet eller fantasi med ulike medium.

«Historien om meg, og…» er tittelen på det overbyggende prosjektet. Barn jobber med hver sin historie med seg selv som utgangspunkt. Hvordan ville disse historiene utvikle seg i møte med andre kunstformer som også jobber med historiefortelling.

Barna fra Ila skole fikk møte en danser, en slam-poet og to improskuespillere i en serie workshops som ble avsluttet av en tegneøkt der de tegnet sine historier. Resultatet eier de selv.

Tegningene som utgjør Stina Langlo Ørdal sin historie, ble laget til en temporær utstilling på gjerdene som omgir Ila skole. De har hengt ute i all slags vær siden mars og ble tatt ned nå i september. Ingen har falt for fristelsen å tagge, men noen nye merker har illustrasjonene fått.

Elevene ved Ila skole har en relasjon til disse tegningene, de er opphavet til fortellingen.

Når tegningene nå presenteres et helt nytt sted, der publikum ikke føler eierskap til karakterene og historiene, så pustes det nytt liv inn og historiene får leve videre, i nye former, annerledes. Nye øyne ser, og nye fortellinger tar form.

«Historien om meg, og…» er gjennomført med støtte fra Kulturrådet og Kulturetaten Oslo kommune.

utsnitt av illustrasjon kalt Sidney

I utstillingen på Det Gule Huset presenterer Stina Langlo Ørdal sin historie fra et litteraturskaping-prosjekt gjennomført med elever fra Ila skole i Oslo. Tegningene er inspirert av barnas historier, deres tegninger og hennes møte med disse barna.

«Som illustratør jobber jeg i prosesser hvor tanker og ideer får et visuelt uttrykk.»

Det visuelle språket jobbes det lite med i den norske skolen. I barnas sfære er det visuelle uttrykket ofte ferdig visualisert.

Stina Langlo Ørdal ønsker at barn skal få muligheten til å fokusere på det visuelle uttrykket, nettopp fordi det er et eget «språk». Det å kunne leke, eksperimentere, finne ulike og nye former og uttrykk, å være i en prosess der de kan skape sin egen visuelle historie, med sitt eget uttrykk, anser hun som verdifullt.

Med dette som utgangspunkt har Stina i samarbeid med Kulturbyrået Mesén utviklet et prosjekt der barn jobber med visuell litteraturskaping. Gjennom en serie workshops blir de presentert for ulike kunstnere som engasjerer barna i sine prosesser. Deretter tegner barna sin historie, sannhet eller fantasi med ulike medium.

«Historien om meg, og…» er tittelen på det overbyggende prosjektet. Barn jobber med hver sin historie med seg selv som utgangspunkt. Hvordan ville disse historiene utvikle seg i møte med andre kunstformer som også jobber med historiefortelling.

Barna fra Ila skole fikk møte en danser, en slam-poet og to improskuespillere i en serie workshops som ble avsluttet av en tegneøkt der de tegnet sine historier. Resultatet eier de selv.

Tegningene som utgjør Stina Langlo Ørdal sin historie, ble laget til en temporær utstilling på gjerdene som omgir Ila skole. De har hengt ute i all slags vær siden mars og ble tatt ned nå i september. Ingen har falt for fristelsen å tagge, men noen nye merker har illustrasjonene fått.

Elevene ved Ila skole har en relasjon til disse tegningene, de er opphavet til fortellingen.

Når tegningene nå presenteres et helt nytt sted, der publikum ikke føler eierskap til karakterene og historiene, så pustes det nytt liv inn og historiene får leve videre, i nye former, annerledes. Nye øyne ser, og nye fortellinger tar form.

«Historien om meg, og…» er gjennomført med støtte fra Kulturrådet og Kulturetaten Oslo kommune.

Gratis arrangement

Det gule huset Kart markør Devikveien 1, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement