Hogger*n

I samarbeid med Knivsvik gruppa fra Norsk Folkehjelp Drammen og Sande benytter vi feriestedet Knivsvik (ved Holmsbu på Hurumhalvøya), til en sosial møteplass hvor vi feller trær, hogger ved og gjør dette klart for utdeling til de som måtte ha behov for ved til fyring.
De som bidrar i dette arbeidet får også så mye ved som de trenger til eget forbruk og de kan også mellomlagre det på Knivsvik dersom de ikke har plass hjemme.

Vår aktivitet går fra kaffekoking til hogst, med kvisting, saging, kløyving og stabling av ved.
Vi bruker den tiden og tempoet som passer deg. Vi ordner også med mat til de som er med.
Dette blir et langtidsprosjekt over flere år. Vi jobber på faste dager, men kan også benytte hyttene gratis på stedet dersom vi ønsker å være der mer enn en dag. Kom gjerne innom for å se og høre hva dette er. Du binder deg ikke til noe og du kan bli med så lenge det passer. Felles transport fra Norsk Folkehjelp Asker & Bærum, Fredtunveien 5, 1386 Asker (ved brannstasjonen) kl. 09.00 begge dager eller direkte oppmøte på Knivsvik kl. 10.00.

Arrangør:

Norsk Folkehjelp

Kontakt oss

Vedhugging

Gratis arrangement

Norsk Folkehjelps feriested Knivsvik Kart markør Knivsvikveien, 3484 Holmsbu
Del ditt arrangement