Holmen Tropp og Turn – Aktivitetsuke (uke27)

AKTIVITETSDAGER FOR BARN OG UNGE 6-15 ÅR I UKE 27
Dagene vil inneholde variert og morsom turn- og akrobatikk-trening, samt andre aktiviteter, utelek, lunsj, frukt og grønt. Det forutsettes ingen forkunnskaper i turn for å være med på dette tilbudet.

Tilbudet er til alle i aldersgruppen 6-15år. Enten du er medlem eller ikke i Holmen Tropp og Turn fra før er du hjertelig velkommen.
Pris: Det koster kr 2500,- for å være med hele uken.
Det betales kr 500,- ved påmelding, resten faktureres i begynnelsen av juni og må være betalt innen uken starter.
For de som ikke allerede er medlemmer i Holmen Tropp og Turnforening vil medlemsavgiften på kr 350,- komme i tillegg til påmeldingsavgiften. Medlemsavgiften dekker blant annet forsikring under aktivitetsuken, samt forsikring under reisen til og fra.
Mer informasjon og påmelding finnes på holmenturn.no.
Påmeldingen er bindene.

Arrangør:

Holmen tropp og turn

Kontakt oss

Avlyst
Masse aktivitet i Holmen turnhall

Billetter

Pris
  • Medlem: kr 2500,-
Merk!

Medlemsavgift kr. 350,- i tillegg for ikke-medlemmer

Holmen Turnhall Kart markør Vogellund 20, 1394 Nesbru
Del ditt arrangement