Hva betyr det å være menneske?

Kirkehistoriker Eivor Oftestad vil i sitt foredrag drøfte konsekvenser av nye mulige måter å skape mennesker på

Bioteknologien gir oss nye muligheter til å skape mennesker på. Hva er utskiftbart når mennesket skal skapes, og i hvilken grad er det legitimt å sortere? I fremtiden vil mennesket ikke bare kunne forstå sitt eget eksistensielle jeg, men også analysere sitt biologiske selv, helt inn i det innerste gen. Hva betyr det da å være menneske?, spør Oftestad.

Arrangør:

Kirkeakademiet i Asker

Kontakt oss

Portrett av kveldens foredragsholder

I vårens tre møter reiser Kirkeakademiet i Asker spørsmål knyttet til menneskets rolle i et samfunn der nye teknologier synes å kunne ta kontroll over oss. Bør vi være skeptiske til kunstig intelligens, algoritmer, nanoteknologi, robotikk og bioteknologi? Vi inviterer til å lære og reflektere for at vi som de unike skapningene vi er, skal kunne ta stilling til og styring over de muligheter vitenskapen byr på.

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement