Hva skjer med eldreomsorgen i den nye storkommunen

Vi leser i lokalavisene at det forberede kutt i tjenestetilbudet til eldre i nye Asker. Er dette den aldervennlige kommunen partiene lovet før valget?

Senior Norge i Asker inviterer alle partiene i kommunestyret og alle interesserte til åpent møte i Asker kulturhus, Kulturhjørnet den 22. oktober 2019, kl. 18:00.
Vi ber politikerne svare på: «Hva ser ditt parti som hovedutfordringen for eldreomsorgen i Asker de nærmeste årene fremover – og hva har dere tenkt å gjøre med den?

Debattleder: Tor Chr. Bakken, tidligere samfunnsredaktør Budstikka

Åpent møte om tilbudet til eldre i nye Asker tirsdag 22. oktober kl. 18:00 i Asker kulturhus. Alle tre nåværende kommuner har investert over evne og må kutte både i drifts- og investeringsbudsjettet. I rådmannens budsjettforslag for de neste fire årene er kuttene i første omgang anslått til 250 mill. kroner. En rapport om ulikhetene i tjenestetilbud og gebyrer (egenbetaling) mellom de tre kommunene kommer med forslag til harmonisering og effektivisering. Vi frykter dette snarere blir en forverring av et allerede for dårlig tjenestetilbud til eldrebefolkningen.
Hva betyr dette for eldrebefolkningen i Asker? På møtet 22. oktober blir det anledning til å stille spørsmål om dette er den «aldersvennlige kommunen» som alle partiene snakket så varmt om under valgkampen for vel en måned siden?

Seniorer på Borgen

Åpent møte om tilbudet til eldre i nye Asker tirsdag 22. oktober kl. 18:00 i Asker kulturhus. Alle tre nåværende kommuner har investert over evne og må kutte både i drifts- og investeringsbudsjettet. I rådmannens budsjettforslag for de neste fire årene er kuttene i første omgang anslått til 250 mill. kroner. En rapport om ulikhetene i tjenestetilbud og gebyrer (egenbetaling) mellom de tre kommunene kommer med forslag til harmonisering og effektivisering. Vi frykter dette snarere blir en forverring av et allerede for dårlig tjenestetilbud til eldrebefolkningen.
Hva betyr dette for eldrebefolkningen i Asker? På møtet 22. oktober blir det anledning til å stille spørsmål om dette er den «aldersvennlige kommunen» som alle partiene snakket så varmt om under valgkampen for vel en måned siden?

Gratis arrangement

Asker innbyggertorg, Asker kulturhus Kart markør Kirkeveien 204, 1383 Asker
Del ditt arrangement