Ibsen og Bibelen

«Å finne Gud i kunsten» er overskriften over de tre møtene Kirkeakademiet i Asker arrangerer våren 2019. I det tredje møtet vil professor emerita Vigdis Ystad drøfte Ibsens forhold til kristendommen slik det kommer til uttrykk i hans dramaer.

I sitt foredrag vil professor emerita Vigdis Ystad snakke om Ibsens forfatterskap som rommer tallrike hentydninger til bibeltekster. I tidlige skuespill som Brand og Peer Gynt bygger konflikten tydelig på kristendom og kristen etikk. I hans samfunnskritiske dramaer opptrer kirken mer som samfunnsinstitusjon, mens Ibsen i sine seneste verk, preget av individuell psykologi, ofte benytter billedbruk og uttrykksmåter som minner sterkt om ‘bibelsk farget språk’. Betyr det at Ibsen etter hvert vender tilbake til en mer religiøs eller metafysisk livsholdning, spør Ystad som er en av Norges fremste Ibsen-forskere.
Det blir samtale etter foredraget.

Fra Kjell Nupens utsmykking av Ansgarkapellet i Kristiansand

I sitt foredrag vil professor emerita Vigdis Ystad snakke om Ibsens forfatterskap som rommer tallrike hentydninger til bibeltekster. I tidlige skuespill som Brand og Peer Gynt bygger konflikten tydelig på kristendom og kristen etikk. I hans samfunnskritiske dramaer opptrer kirken mer som samfunnsinstitusjon, mens Ibsen i sine seneste verk, preget av individuell psykologi, ofte benytter billedbruk og uttrykksmåter som minner sterkt om ‘bibelsk farget språk’. Betyr det at Ibsen etter hvert vender tilbake til en mer religiøs eller metafysisk livsholdning, spør Ystad som er en av Norges fremste Ibsen-forskere.
Det blir samtale etter foredraget.

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement