Idrettskonferansen 2018

Vi ønsker velkommen til et spennende program for tidenes første Idrettskonferanse i regi av nye Asker idrettsråd i Teglen i Spikkestad fredag 23. november fra klokken 12:00. Programmet med hovedbolkene samspillskonferanse, idrettens møteplass og idrettens hederskveld er spekket med interessante innlegg, samtaler og muligheter for å bygge gode relasjoner.

Nye Asker idrettsråd arrangerer 23. november Idrettskonferansen 2018 i Teglen (Spikkestad Kirke- og Kultursenter) i Spikkestad. Konferansen er tredelt med ulike temaer og målgrupper, og med samspill og samarbeid som en rød tråd gjennom alle delkonferansene.

SAMSPILLSKONFERANSEN kl. 12-15
Nye Asker idrettsråd tar initiativ til enda bedre samspill mellom aktører innenfor idrett, kultur, næring og offentlighet gjennom å etablere Samspillskonferansen i Asker.
Samspillet mellom ulike sektorer vil kunne være et viktig konkurransefortrinn for vår nye kommune. Avhengigheten og samspillet mellom de ulike miljøene, samspillet innad i de ulike områdene og viljen til å bidra og skape ting sammen er og blir avgjørende.
På denne konferansen vil vi i praksis vise eksempler på noen som har samspilt godt og samspiller godt. I tillegg legge opp til ulike innlegg og diskusjoner om dette tema.

IDRETTENS MØTEPLASS KL. 16-19
De 97 idrettslagene i nye Asker kommune, med over 36 000 medlemmer, er en enorm kraft for lokalsamfunnet. Hvordan kan idretten og kommunen samarbeide, samspille for å bidra til en mer fysisk aktiv befolkning?
Er det et uforløst potensiale i ulike samarbeidsmodeller og nye samarbeidspartnere?

IDRETTENS HEDERSKVELD KL. 20-23
Vi hyller de som bidrar i sitt nærmiljø og lokalsamfunn til beste for felleskapet slik at barn og ungdom skal få et best mulig tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Resultatene av ildsjelenes innsats er godt synlig i form av anlegg, arrangementer og prestasjoner – men menneskene bak er ofte lite synlige.
På idrettens Hederskveld vil du høre om og møte mennesker som betyr mye for andre, i ulike sammenenger. Det er begrenset antall og førstemann til mølla vil gjelde for alle med unntak av de nominerte.
Se www.askeridrettsrad.no for fullstendig program.
Kvelden ledes av Frithjof Wilborn og du får høre tidligere verdensmester i brettseiling Jorunn Horgen fortelle fra sine erfaringer fra bredde- og toppidrett.

Nye Asker idrettsråd arrangerer 23. november Idrettskonferansen 2018 i Teglen (Spikkestad Kirke- og Kultursenter) i Spikkestad. Konferansen er tredelt med ulike temaer og målgrupper, og med samspill og samarbeid som en rød tråd gjennom alle delkonferansene.

SAMSPILLSKONFERANSEN kl. 12-15
Nye Asker idrettsråd tar initiativ til enda bedre samspill mellom aktører innenfor idrett, kultur, næring og offentlighet gjennom å etablere Samspillskonferansen i Asker.
Samspillet mellom ulike sektorer vil kunne være et viktig konkurransefortrinn for vår nye kommune. Avhengigheten og samspillet mellom de ulike miljøene, samspillet innad i de ulike områdene og viljen til å bidra og skape ting sammen er og blir avgjørende.
På denne konferansen vil vi i praksis vise eksempler på noen som har samspilt godt og samspiller godt. I tillegg legge opp til ulike innlegg og diskusjoner om dette tema.

IDRETTENS MØTEPLASS KL. 16-19
De 97 idrettslagene i nye Asker kommune, med over 36 000 medlemmer, er en enorm kraft for lokalsamfunnet. Hvordan kan idretten og kommunen samarbeide, samspille for å bidra til en mer fysisk aktiv befolkning?
Er det et uforløst potensiale i ulike samarbeidsmodeller og nye samarbeidspartnere?

IDRETTENS HEDERSKVELD KL. 20-23
Vi hyller de som bidrar i sitt nærmiljø og lokalsamfunn til beste for felleskapet slik at barn og ungdom skal få et best mulig tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Resultatene av ildsjelenes innsats er godt synlig i form av anlegg, arrangementer og prestasjoner – men menneskene bak er ofte lite synlige.
På idrettens Hederskveld vil du høre om og møte mennesker som betyr mye for andre, i ulike sammenenger. Det er begrenset antall og førstemann til mølla vil gjelde for alle med unntak av de nominerte.
Se www.askeridrettsrad.no for fullstendig program.
Kvelden ledes av Frithjof Wilborn og du får høre tidligere verdensmester i brettseiling Jorunn Horgen fortelle fra sine erfaringer fra bredde- og toppidrett.

Gratis arrangement

Teglen, Spikkestad kirke- og kultursenter Kart markør C. A. Johansens plass 1, 3430 Spikkestad
Del ditt arrangement