Indre ro mot ytre uro. Framtidstro i usikre tider.

Kirkeakademiet i Asker har URO som tema i høst. Leif Gunnar Engedal, professor i religionspsykologi, lar psykologiske og teologiske innsikter utfylle hverandre når han drøfter den uro mange føler overfor klimakrise og politiske spenninger. Hva gjør ytre stress med oss som mennesker, spør han.

I sitt foredrag vil professor Engedal drøfte den urolighet mange føler for en framtid med trusler og spenninger. Vi kjenner det, sier han, ikke bare som et press utenfra, men også som stress på innsiden i form av sorg, bekymring og avmakt. Hva gjør dette med oss som mennesker, og hvor går veien videre, spør han. Det blir samtale etter foredraget. Møtet er åpent for alle.

Arrangør:

Kirkeakademiet i Asker

Kontakt oss

Her holdes møtet
Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement