Industri

Omfattende gruppeutstilling med industri som tematikk.
Med: Rasmus Brinch, Ebba Moi, Anna Carin Hedberg, Franzisca Siegrist, Mikkel Wettre, Pippip Ferner, Ellen Sofie Griegel, Helene Kjær Bremseth, Inger Wold Lund og Audun Mortensen.

Trafo Kunsthall ønsker velkommen til INDUSTRI, en gruppeutstilling som arrangeres for å feire sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum til den nye storkommunen Asker.
Området til den nye storkommunen har en rik industriell aktivitet og historie, og utstillingen presenteres gjennom nye kunstverk med ulike refleksjoner og forståelse knyttet til tematikken. Utstillingen inngår i Kulturåret 2020 i Asker.
Utstillingen er kommet i stand som følge av en Open Call. Juryen som bestod av Viel Bjerkeset Andersen, Steffen Håndlykken, Anne Siv Falkenberg Pedersen behandlet 35 søknader, der sju prosjekter og to skribenter ble antatt.
I utvelgelsen var juryen opptatt av å ha en ramme og en historiefortelling for utstillingen som problematiserer temaet Industri på ulike måter og med ulike tilnærminger. Noen av verkene forholder seg helt konkret til materialene og hvor materialenes iboende kvaliteter i seg selv gir ulike assosiasjoner, også i andre retninger enn de industrielle kvalitetene. Andre verk igjen går i direkte dialog med industrihistorien. Selv om rammen for utstillingen tar utgangspunkt i det lokale så viser også verkene i utstillingen til problemstillinger og personlige innfallsvinkler til tematikk son angår oss alle.
Trafo Kunsthalls lokaler fra 1924 egner seg godt som en stedsspesifikk ramme for utstillingen.
Utstillingen er støttet med prosjektmidler fra Asker kommune og Kulturrrådet.

Arrangør:

Trafo Kunsthall

Kontakt oss

INDUSTRI
Trafo Kunsthall Kart markør Lensmannslia 60, 1386 Asker
Del ditt arrangement