Kirkeakademiet i Asker spør: Er kirken kunst?

«Å finne Gud i kunsten» er overskriften over de tre møtene Kirkeakademiet i Asker arrangerer våren 2019. I det første møtet vil biskop Kari Veiteberg og skuespiller Thea Stabell samtale med Einar Solbu om kirkens forhold til kunst og kunstens forhold til kirken.

I samtalen vil de tre reflektere over hvordan kunst kan skape et fortolkningsrom der livserfaring og tro møtes. Med teologens og kunstnerens blikk vil de drøfte hva det kan bety når det i vedtak fra Kirkemøtet 2018 heter at kunst «er integrert i og utvider kirkens forkynnelse, trospraksis og tilbedelse». Gjelder det all kunst? Hvis ikke, hvilken kunst skal holdes utenfor? Ett av den meningsbærende kunstens særtrekk er at den ikke entydige svar. Den inneholder alltid fortolkningsmuligheter; den er ambivalent. Kan dette særtrekket bidra til å gi mening til rommet mellom tro og tvil, er et av spørsmålene som vil bli berørt i samtalen.

Fra Kjell Nupens utsmykking av Ansgarkapellet i Kristiansand

I samtalen vil de tre reflektere over hvordan kunst kan skape et fortolkningsrom der livserfaring og tro møtes. Med teologens og kunstnerens blikk vil de drøfte hva det kan bety når det i vedtak fra Kirkemøtet 2018 heter at kunst «er integrert i og utvider kirkens forkynnelse, trospraksis og tilbedelse». Gjelder det all kunst? Hvis ikke, hvilken kunst skal holdes utenfor? Ett av den meningsbærende kunstens særtrekk er at den ikke entydige svar. Den inneholder alltid fortolkningsmuligheter; den er ambivalent. Kan dette særtrekket bidra til å gi mening til rommet mellom tro og tvil, er et av spørsmålene som vil bli berørt i samtalen.

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement