Kristendommens nye rolle

Kirkeakademiet i Asker arrangerer høsten 2019 tre møter under tittelen «Religion i brytningstider». Religionens rolle forandrer seg stadig, påvirket av andre samfunnsmessige endringer. Også kirkens synspunkter og arbeidsformer er annerledes i dag enn for bare noen få tiår siden. Noen av oss opplever disse forandringene som skremmende, andre ser dem som naturlige. I Kirkeakademiets tre temamøter i høst skal vi gå nærmere inn på hva forandringene består i, og undersøke hvilke roller religion og kirke har i vår tid.

Til seriens første møte kommer journalist og forfatter Åshild Mathisen. Med sin læstadianske bakgrunn har hun arbeidet bl.a. med kirkestoff i flere mediebedrifter. I en periode var hun redaktør i Vårt Land. Hun hevder at i vår tid er det færre som tror, mens kristendommen har blitt viktigere. Kristne verdier har fått mer plass i det politiske ordskiftet – for kristendommen har blitt et tegn på det å være norsk. Men er det plass for troen? Er religion overeksponert, men fortsatt underforklart? Finnes det en samlet kristenhet når Den norske kirke har gått til venstre og konservative kristne ser seg selv som minoritet? Dette er spørsmål hun vil drøfte i sin presentasjon.
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Kirkeakademiet i Askers faste arena

Til seriens første møte kommer journalist og forfatter Åshild Mathisen. Med sin læstadianske bakgrunn har hun arbeidet bl.a. med kirkestoff i flere mediebedrifter. I en periode var hun redaktør i Vårt Land. Hun hevder at i vår tid er det færre som tror, mens kristendommen har blitt viktigere. Kristne verdier har fått mer plass i det politiske ordskiftet – for kristendommen har blitt et tegn på det å være norsk. Men er det plass for troen? Er religion overeksponert, men fortsatt underforklart? Finnes det en samlet kristenhet når Den norske kirke har gått til venstre og konservative kristne ser seg selv som minoritet? Dette er spørsmål hun vil drøfte i sin presentasjon.
Det blir samtale etter foredraget.
Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Gratis arrangement

Holmen kirke Kart markør Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Del ditt arrangement