Kulturfrokost

Arrangementet er åpent for alle – ingen påmelding

Rigmor Stenvik – konstituert kultursjef
Siri Tidemann Naalsund – biblioteksjef Asker
Tordis Holm Kverndokk, seniorrådgiver, Nasjonalbiblioteket
Hilde Sverdrup Askeland – bibliotekar, Asker bibliotek
Frid Feyling – leder Kulturhjørnet
Ole Kristian Rype – avdelingsleder, Asker bibliotek

PROGRAM:

 • Enkel frokost, kaffe og te
 • Velkommen ved Rigmor Stenvik
 • Askerbibliotekene etter kommunesammenslåingen ved Siri Tidemann Naalsund
 • Nasjonalt bokår 2019; Stortslått satsing skal fremme leseglede over hele Norge ved Tordis Holm Kverndokk
 • Nye arrangementer og prosjektstøtte under Bokåret 2019 ved Hilde Sverdrup Askeland
 • Historisk kokebok for Asker ved Frid Feyling og innbyggertorgene, historielagene og seniorsentrene i Asker, Røyken og Hurum
 • Meråpent bibliotek – nye muligheter ved Ole Kristian Rype
kulturfrokost

Rigmor Stenvik – konstituert kultursjef
Siri Tidemann Naalsund – biblioteksjef Asker
Tordis Holm Kverndokk, seniorrådgiver, Nasjonalbiblioteket
Hilde Sverdrup Askeland – bibliotekar, Asker bibliotek
Frid Feyling – leder Kulturhjørnet
Ole Kristian Rype – avdelingsleder, Asker bibliotek

PROGRAM:

 • Enkel frokost, kaffe og te
 • Velkommen ved Rigmor Stenvik
 • Askerbibliotekene etter kommunesammenslåingen ved Siri Tidemann Naalsund
 • Nasjonalt bokår 2019; Stortslått satsing skal fremme leseglede over hele Norge ved Tordis Holm Kverndokk
 • Nye arrangementer og prosjektstøtte under Bokåret 2019 ved Hilde Sverdrup Askeland
 • Historisk kokebok for Asker ved Frid Feyling og innbyggertorgene, historielagene og seniorsentrene i Asker, Røyken og Hurum
 • Meråpent bibliotek – nye muligheter ved Ole Kristian Rype

Gratis arrangement

Øvre vestibyle, Asker kulturhus Kart markør Strøket 15A, 1383 Asker
Del ditt arrangement