Kulturvandring og sommerkonsert

Vandring rundt Asker kirke med kulturelle innslag
ledet av prost Tor Øystein Vaaland
før kaffeservering og sommerkonsert i kirken.

Kl. 17.30: Kulturvandring
Kl. 18. 30 Kaffe i kirken
Kl. 19.00 Sommerkonsert
Asker kirkekor
dirigent Ingvild Køhn Malmbekk
Fløyte Ingrid Emmariza Aarskog
Trompet Petter Udnes
Sang Christine Owe og Maximilian Aanen Owe
Gitar Knut Malmbekk
Fri entrè.

Asker kirke

Kl. 17.30: Kulturvandring
Kl. 18. 30 Kaffe i kirken
Kl. 19.00 Sommerkonsert
Asker kirkekor
dirigent Ingvild Køhn Malmbekk
Fløyte Ingrid Emmariza Aarskog
Trompet Petter Udnes
Sang Christine Owe og Maximilian Aanen Owe
Gitar Knut Malmbekk
Fri entrè.

Gratis arrangement

Asker kirke Kart markør Kirkelia 7, 1384 Asker
Del ditt arrangement