Kurs for aktivitetsvenner

Vi oppfordrer DEG – som kan tenke deg å gjøre en aktivitet sammen med en person som har demens; på frivillig, ulønnet basis – å melde deg til tjeneste.
Da kan du være med å gjøre hverdagen til en person med demens mer meningsfull

Nytt kurs går over to mandager i oktober

Nasjonalforeningen har etablert prosjektet med midler fra TV-aksjonen 2013 og
det er allerede mange aktivitetsvenner rundt om i landet.
I Asker er det Asker Frivillighetssentral, Asker Kommune og Asker demensforening
som samarbeider for å nå prosjektmålet om at flere personer med demens skal kunne fortsette å gjøre ting de liker og få gode opplevelser i hverdagen .
Du og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser og hobbyer og bestemmer selv hvor ofte dere vil møtes.
Du trenger ingen spesielle kunnskaper for å være aktivitetsvenn.
Kort innføringskurs holdes nå i oktober – 2 x 2,5 time og du får veiledning og oppfølging underveis i tjenesten
Meld deg på til post@asker.frivilligsentral.no

meningsfull hverdag for person med demens

Nasjonalforeningen har etablert prosjektet med midler fra TV-aksjonen 2013 og
det er allerede mange aktivitetsvenner rundt om i landet.
I Asker er det Asker Frivillighetssentral, Asker Kommune og Asker demensforening
som samarbeider for å nå prosjektmålet om at flere personer med demens skal kunne fortsette å gjøre ting de liker og få gode opplevelser i hverdagen .
Du og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser og hobbyer og bestemmer selv hvor ofte dere vil møtes.
Du trenger ingen spesielle kunnskaper for å være aktivitetsvenn.
Kort innføringskurs holdes nå i oktober – 2 x 2,5 time og du får veiledning og oppfølging underveis i tjenesten
Meld deg på til post@asker.frivilligsentral.no

Gratis arrangement

Hasselbakken, frivillighetens hus Kart markør Askerveien 47, 1384 Asker
Del ditt arrangement