Kurs i å være Lyttevenn

En lyttevenn er en som lytter til elevenes lesing.
Lyttevenner er et enkelt, men utrolig virkningsfullt
tiltak.En lyttevenn er en som lytter til elevenes lesing.
Lyttevenner er et enkelt, men utrolig virkningsfullt
tiltak. Idéen startet i Vest-Agder i 2009, og siden har
en stor flokk av seniorer besøkt skoler og blitt kjent
med mange barn.
Formålet er å bygge bro mellom generasjonene, og
utvikle en modell for eldres aktive deltagelse i skolen,
samt stimulere og motivere leseferdighet og leselyst
hos barn.

Nå vil vi på Borgen videreutvikle dette prosjektet. Vi
ønsker at elever fra 4. trinn på Rønningen skole og
lyttevennene bruker et par timer i uka sammen. Her
deler barn og lyttevenner fine tekster. I tillegg er det
hyggeliig om lyttevennene er ute i et friminutt. Slikt
blir det kjennskap, vennskap og leseferdighet av.

Godt samspill

Nå vil vi på Borgen videreutvikle dette prosjektet. Vi
ønsker at elever fra 4. trinn på Rønningen skole og
lyttevennene bruker et par timer i uka sammen. Her
deler barn og lyttevenner fine tekster. I tillegg er det
hyggeliig om lyttevennene er ute i et friminutt. Slikt
blir det kjennskap, vennskap og leseferdighet av.

Gratis arrangement

Borgen innbyggertorg Kart markør Søndre Borgen 11, 1388 Borgen
Del ditt arrangement